Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

      Tijden veranderen. Neem nu bijvoorbeeld de automobiel- en transportindustrie. Ingenieurs werken voortdurend aan de ontwikkeling van efficiëntere voertuigen. Maar, het is niet omdat onze voertuigen veranderd zijn, dat we onze rijstijl hebben aangepast. Het gevolg daarvan is dat er weinig efficiënt gereden wordt waardoor er veel brandstof verloren gaat, er overbodig veel CO2 en andere schadelijke emissies worden uitgestoten, onze voertuigen onnodig snel verslijten, enz. In wat volgt, zullen wij u een aantal tips geven over hoe er tegenwoordig op een efficiënte manier gereden kan worden. Bovendien zullen wij u ook een aantal vragen stellen. Deze vragen kaderen in een onderzoek dat gevoerd wordt door Hein Huyghe en Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, beide werkzaam aan de Universiteit Gent. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of en waarom iemand gemotiveerd is om iets aan zijn rijstijl te veranderen. 

      Het welslagen van onze studie hangt onder meer af van uw medewerking. Wij vragen u dan ook om de instructies aandachtig te lezen en de vragen eerlijk te beantwoorden. Hoe beter uw antwoorden aansluiten bij uw eigen mening, hoe waardevoller uw antwoorden zijn voor ons. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.


      Aangezien u ons bij deelname aan dit onderzoek een aantal gegevens verschaft, dienen wij u te informeren over de vertrouwelijke behandeling ervan. Wij bevestigen u ook dat bij het rapporteren van onze onderzoeksresultaten de identiteit van de deelnemers niet kenbaar zal worden gemaakt. Uw antwoorden worden trouwens enkel en alleen aan ons – Hein Huyghe en Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste – overgemaakt.

      Met uw steun, gaan wij na hoe een meer ecologisch verantwoorde levensstijl verspreid kan worden. Graag houden wij u ook op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek. Indien u dat wenst, zullen wij onze inzichten met u delen.

Indien u nog vragen hebt, kan u altijd contact opnemen met Hein Huyghe, Hein.Huyghe@UGent.be , Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, +32 (0)9 264 91 35, of Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, Maarten.Vansteenkiste@UGent.be , Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, +32 (0)9 264 64 13.